Games
Tests
Video TrainingNieuw
Blog
Over

Menu
Start game

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Ik heb nog geen gratis account

Dit móet je weten over je hersenen!

Door Yannick27 December 2016

Het lijkt wellicht in eerste instantie niet zo interessant, maar om onszelf en de mensen om ons heen te kunnen begrijpen, moet je natuurlijk wel iets weten over wat er in ons hoofd allemaal omgaat. Wat zijn de must knows over onze hersenen? Na dit artikel weet je meer!
 

Je hersenen zijn ongeveer even groot als twee vuisten tegen elkaar. Je hersenen zijn één van je belangrijkste organen want ze zijn het besturingssysteem voor bijna alle activiteiten van je lichaam en geest. Één van de weinige dingen die je hersenen niet regelen zijn reflexen, die komen namelijk uit je ruggenmerg.
 
Je hersenen bestaan uit verschillende onderdelen die allen een verschillende functie hebben. Je hersenen zou je kunnen vergelijken met een computer. Als er onderdelen in de computer beschadigd of kapot raken, dan zal de computer minder goed werken. Of erger nog: de computer werkt helemaal niet meer. Dit is bij de hersenen ook het geval. Afwijkingen of beschadigingen aan de hersenen kunnen leiden tot functiebeperkingen. Zo kan letsel of zuurstoftekort aan de hersenen ernstige gevolgen hebben. Je hersenen zijn namelijk erg fragiel en hebben veel zuurstof nodig om te kunnen functioneren (20% van al het zuurstof in je bloed gaat naar je hersenen!).
 
Je hersenen bestaan uit twee helften: de linker hersenhelft (of hemisfeer) en de rechter hersenhelft. Je hersenen zijn, hoewel ze met elkaar verbonden zijn, niet precies identiek. Sommige informatie wordt in de ene hersenhelft verwerkt omdat deze helft daar beter of soms zelfs in gespecialiseerd is. Zo is de linker hersenhelft beter in taalverwerking en is de rechter helft beter in op object- en gezichtswaarneming. Maar omdat ze verbonden zijn werken ze ook vaak samen.
 
linker en hersenhelft verschillen
 
Zoals hierboven al gezegd werd brengt schade aan de hersenen ernstige functiebeperkingen met zich mee. Hersenletsel kan zowel aangeboren als later verkregen zijn. Mensen met aangeboren hersenletsel hebben vaak een zware mentale achterstand, wat bijvoorbeeld terug kan komen in de motoriek. Niet-aangeboren hersenletsel kan komen door een ongeluk, beroerte, een tumor, zuurstoftekort of een infectie. Complicaties in de linker hersenhelft leiden vaak tot spraakproblemen, omdat deze hemisfeer voornamelijk verantwoordelijk is voor de taalverwerking. Geheugenproblemen komen bijvoorbeeld vaak door schade aan de temporale kwab, terwijl motorische bewegingen vaak de het gevolg zijn van schade aan het cerebellum.
 
We weten nu dus dat de ene hersenhelft beter is in de ene taak dan de andere hersenhelft. Het is daarom ook niet gek om je in te beelden dat de hersenen van mannen en vrouwen iets verschillen. De hersenen van mannen en vrouwen hebben kleine verschillen, zoals vorm, grootte of een bepaalde groeve, waardoor mannen en vrouwen dus ook verschillend beter zijn in verschillende taakjes. Zo zijn mannen over het algemeen beter in ruimtelijke vaardigheden (dit gebied bevindt zich in de rechterhersenhelft) en vrouwen zijn in het algemeen beter in taal (de linker hersenhelft). Dit is echter niet bij iedereen zo! Er zijn genoeg vrouwen die ook goed zijn in ruimtelijke vaardigheden. Wil je weten welke hersenhelft bij jou dominant is? Doe de test!