Games
Tests
Video TrainingNieuw
Blog
Over

Menu
Start game

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Ik heb nog geen gratis account

Je flexibele brein: neuroplasticiteit

Door Ruben16 October 2014

Is intelligentie aangeboren?

Lang heeft men gedacht dat intellect en intelligentie aangeboren waren. Dat het brein en hoe dit orgaan zich ontwikkelde al vast gesteld was bij de geboorte. Maar is dat ook zo?
 

Veel neurologisch onderzoek van de afgelopen tijd heeft echter aangetoond dat het brein zich in de loop van jaren aan kan passen. Iedereen heeft bij de geboorte een soortgelijke brein. Maar iedereen heeft een totaal ander leven en het brein en haar ontwikkeling schijnt zich op basis van dit leven aan te passen. Dit wordt neuroplasticiteit genoemd.
 

Volgens Dr. Norman Doidge is de ontdekking dat ons brein ‘plastisch’ en aan verandering onderhevig is dé ontdekking van ruim 400 jaar neurologisch onderzoek. Ons brein wordt namelijk beïnvloed door onze zintuiglijke waarnemingen, handelingen en zelfs onze gedachten en verbeeldingen. Het proces van aanpassen gebeurt echter niet meteen, daar gaat een lang proces aan vooraf. Dát het gebeurt is wel zeker.
 

neuroplasticiteit

 

Hoe gaat neuroplasticiteit precies in zijn werking?

Het brein heeft het vermogen om nieuwe verbindingen tussen neuronen (hersencellen) aan te maken. Hierdoor kan het brein zich reorganiseren. Omdat iedere dag miljoenen neuronen afsterven moet het brein zich wel constant vernieuwen met nieuwe cellen. Neuroplasticiteit is dus een continu proces in je brein. Externe factoren, zoals hoe je leeft, hebben echter wel invloed op de mate en intensiteit van neuroplasticiteit. Zo maakt een kind dat naar school gaat en veel nieuwe dingen leert een heleboel nieuwe cellen aan in hersengebieden zoals taal en rekenvaardigheid.
 

Onderzoek neuroplasticiteit bij ouderen

Uit onderzoek is gebleken dat ook bij oudere mensen (50+) steeds weer nieuwe neuronen worden aangemaakt. Het is dus niet zo dat naarmate je ouder wordt er geen nieuwe hersencellen ontstaan. Zelfs senioren maken nog frequent nieuwe hersencellen aan. Neuroplasticiteit is hier de oorzaak van. Het brein bij ouderen zit wat anders in elkaar dan bij jongere mensen omdat de hersenen al meerdere malen zich aangepast hebben aan het leven van de oudere mens. Ook gebruiken senioren hun brein net wat anders. Dat is gemakkelijk te verklaren; alhoewel ook ouderen nieuwe neuronen aanmaken, is dit wel in een mindere mate. Er is wel degelijk sprake van slijtage aan het brein als je ouder wordt. Maar dit wordt grotendeels gecompenseerd doordat er andere gebieden in het brein ingeschakeld worden voor bepaalde handelingen die een ander gebied niet meer kan uitvoeren.  


Neuroplasticiteit is hier verantwoordelijk voor. Het zorgt ervoor dat bepaalde hersengebieden die beschadigd of verouderd zijn, overgenomen worden door andere gebieden. Mede daarom gebruiken oudere mensen vaak meerdere gebieden voor één bepaalde actie, terwijl jongeren dezelfde acties met één hersengebied kunnen oplossen. Dit gegeven is voor neurologen en psychologen zeer relevant omdat het inzicht geeft in nieuwe behandelingsmethoden voor mensen met problemen of ziekten aan het brein. Denk hierbij aan aandoeningen als epilepsie, dementie of Alzheimer en beroerten. Maar ook gedrags- en leerproblemen, zoals ADHD, kunnen hierdoor beter in kaart gebracht worden en uiteindelijk ook beter behandeld.

 

Neuroplasticiteit stimuleren

Om neuroplasticiteit te stimuleren is het zeer verstandig om je brein actief te houden. Een goede manier is om je brein dagelijks op de proef te stellen door allerlei oefeningen en spelletjes te spelen die je brein scherp houden. Wetenschappers hebben geconcludeerd dat neuroplasticiteit het brein gezond en vitaal kan houden door middel van mentale en actieve training. Trainen bij BrainGymmer bijvoorbeeld zorgt voor een sterk brein en dus voor meer neuroplasticiteit. Omdat je brein bij ons dagelijks verschillende workouts doet, zoals het trainen van geheugen, concentratie en logisch denken, is er ruimte voor veel groei en ontwikkeling van het brein.