Games
Tests
Video TrainingNieuw
Blog
Over

Menu
Start game

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Ik heb nog geen gratis account

Kunnen we een hoog IQ voorspellen?

Door Vincent09 June 2015

Kunnen we een hoog IQ voorspellen?

Volgens een nieuw onderzoek uit de krant Current Biology is er een manier om te voorspellen of iemand een hoog IQ heeft. Het onderzoek wijst uit dat er een verband is tussen een hoog IQ en mensen die belangrijke van onbelangrijke informatie kunnen scheiden, en die in staat zijn om alleen de verwerken wat belangrijk is.

Wetenschappers hebben aangegeven dat een hoog IQ in verband staat met hoe iemand reageert op inkomende informatie, en ook met de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. Deze informatie zou de uitkomst kunnen zijn van een onderzoek waarbij zintuiglijke input wordt bestudeerd, zoals het aantikken van de iemands schouder, het reageren op geluiden of hoe iemand reageert op het roepen van zijn of haar naam. Niet alleen deze onderdelen kunnen worden gebruikt als zintuiglijke inputs, maar bijvoorbeeld ook het oplossen van een ingewikkeld wiskundig probleem kan worden gebruikt voor een onderzoek als deze.
 

Hoe hebben ze het onderzocht?

De onderzoekers begonnen met 53 deelnemers die zouden worden getest op verwerkingssnelheid. Deze test bestond uit verschillende soorten visuele informatie dat aan de deelnemers werd laten zien via een beeldscherm. Wanneer zij naar het scherm keken zagen ze een serie vormen die voorbij kwamen zweven, bijvoorbeeld van boven naar beneden of van links naar rechts. Na deze test werden de deelnemers gevraagd in welke richting de vormen bewogen. Ook de grootte van de vormen was verschillend, dus dat was ook een aspect die onthouden moest worden tijdens de test.
 
De deelnemers waren gemiddeld langer bezig met het verwerken van de grotere dan de kleine vormen. Dit wordt ‘ruimtelijke onderdrukking’ genoemd, wat betekent dat mensen zich minder focussen op achtergrondbewegingen, en in dit geval dus de prioriteit bij de kleinere objecten legden. Elke deelnemer kreeg een RO score (Ruimtelijke Onderdrukking score) gebaseerd op het verschil tussen de reactietijd op de kleine vormen vergeleken en de reactietijd op de grotere vormen. Uit de analyse kwam naar voren dat er een sterk verband is tussen de IQ score en de RO score, wat betekent dat mensen met een hoger IQ beter waren in het verwerken van kleine bewegingen en slechter in het verwerken van grotere bewegingen.
 

Een efficient brein negeert het onbelangrijke

De uitkomst van dit onderzoek is eigenlijk heel logisch bij situaties in het dagelijks leven: de omgeving beloont een bijziende focus. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer je rijdt, de auto’s en voetgangers je grootste aandacht zullen krijgen. Dingen die op de achtergrond gebeuren, zoals het voorbijrijden van een gebouw of mensen op de stoep, krijgen niet direct de meest intensieve aandacht.
 

IQ voorspellen


Het brein is complex en soms verbijsterend, dus het is altijd fijn om te zien dat onderzoekers weer een van de mysteries van ons brein beginnen te begrijpen. Dit onderzoek van University of Rochester werpt een nieuw licht op het begrijpen van welke cognitieve processen gerelateerd zouden kunnen zijn met IQ, en opent de deur naar het verder onderzoeken van verwerkingssnelheid en ruimtelijke onderdrukking. De volgende keer wanneer je op stap bent, stop even en kijk waar je je nou eigenlijk wel en niet op focust.