Games
Tests
Video TrainingNieuw
Blog
Over

Menu
Start game

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Ik heb nog geen gratis account

Wat is IQ? Test het nu zelf!

Door Yannick27 December 2016
Je hoort het overal om je heen en het wordt gezien als één van de belangrijkste graadmeters van iemands capaciteiten, namelijk: IQ. Maar wat is IQ nu eigenlijk? Waar komt het vandaan? En is het echt zo’n goede voorspeller als iedereen zegt?
 
In de wetenschap wordt onder intelligentie meestal academische of cognitieve intelligentie verstaan.  Een definitie hiervan is: Het geheel van cognitieve of verstandelijke vermogens dat nodig is om kennis te verwerven en daar op een goede wijze gebruik van te maken, teneinde problemen op te lossen die een vast omschreven doel en structuur hebben” (Resing en Drenth, 2007). Dit is een hele mondvol en eigenlijk komt het hierop neer: hoe slim is iemand?.
 
De term IQ is een afkorting, namelijk van Intelligentie Quotiënt. Het is een maat voor intelligentie die wordt uitgedrukt in een getal. Een IQ wordt berekend aan de hand van een zogenaamde IQ-test, ook wel intelligentie test genoemd. Het gemiddelde van IQ is 100. Heb je een score die hoger is dan 100 dan ben je iets slimmer dan de gemiddelde persoon en zit je onder de 100 dan ben je wat minder slim dan gemiddeld. Omdat 100 altijd het gemiddelde moet zijn, wordt dit getal om het aantal jaar verplaatst. Had je bijvoorbeeld in 1990 75% van de vragen correct moeten beantwoorden van de test, kan dat in 2010 best 80% zijn. Als de populatie als geheel slimmer wordt zal het gemiddelde verschuiven.
 
Vroeger dachten mensen intelligentie te meten aan de hand van de grootte van de schedel. Hoe groter de schedel, hoe slimmer iemand moest zijn. Dit klopte natuurlijk niet helemaal. De eerste test die daadwerkelijk testte hoe slim iemand was werd ontwikkeld in 1904 door Alfred Binet en Theodore Simon. Zij maakte in opdracht van het Franse Ministerie van Onderwijs een test om zwakbegaafde kinderen te kunnen onderscheiden van normaal intelligente (maar luie) kinderen. Zij ontwikkelde de Simon-Binet IQ test. De test bestond uit onderdelen als logisch redeneren, rijmwoorden zoeken en voorwerpen benoemen. Enkele van deze onderdelen zijn nu nog steeds terug te vinden in onze hedendaagse IQ test. De score op de test in combinatie met de leeftijd van het kind gaf informatie over de intellectuele ontwikkeling van het kind. Het IQ werd berekend door middel van de volgende formule: (Mentale leeftijd / werkelijke leeftijd) * 100. (Zo zie je dat als je mentale leeftijd gelijk is aan je werkelijke leeftijd, dus 1, je uitkomt op een score van 100). De test werd een groot succes en is de grondlegger van de IQ test die we vandaag de dag nog hanteren. Uiteraard met flink wat nuances en aanpassingen.
 
Théodore Simon en Alfred Binet
 
Tegenwoordig bestaan IQ tests, net als vroeger, uit verschillende onderdelen. Zo is er een onderdeel logisch redeneren, rekenen, diagrammen, synoniemen, antoniemen en abstract redeneren. De verschillende onderdelen testen de maker van de test gezamenlijk op zijn algemene intelligentie. Om eens te oefenen met een aantal van de onderdelen van de IQ test heeft BrainGymmer voor u een aantal van deze onderdelen omgetoverd tot tests. U kunt deze zo vaak oefenen als u wilt!