Games
Tests
Hersenkrakers
Brain Academy
Blog
Over

NL

Privacy Beleid

Inleiding

BrainGymmer is  ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten als ook die van potentiële klanten en bezoekers van de website(s) van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van onze klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website(s) worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.


Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met BrainGymmer,  legt BrainGymmer gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke voorkeuren en interesses, als ook financiële gegevens zoals credit card nummers en informatie over bankrekeningen. BrainGymmer gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van de BrainGymmer website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van BrainGymmer en haar partners. Gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen BrainGymmer bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt BrainGymmer enquêtes of schrijft zij wedstrijden en/of prijsvragen uit waarbij klanten, potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen.
 

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van BrainGymmer en haar partners dan kunt u dit schriftelijk en vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs kenbaar maken bij BrainGymmer (het adres vindt u in de algemene voorwaarden).
 

E-mail nieuwsbrief

Elektronische dienstverlening is voor BrainGymmer belangrijk, mede door de snelheid en het gemak voor haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de BrainGymmer-website. Wanneer u zich abonneert op bijvoorbeeld de elektronische nieuwsbrief dan geeft u aan BrainGymmer en haar partners toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere informatie zoals aanbiedingen en enquêtes.

Als u uw toestemming wilt geven of intrekken voor het gebruik van uw e-mailadres door BrainGymmer of BrainGymmer partners voor dit doel en geen informatie meer per e-mail wilt ontvangen over BrainGymmer partners, dan kan dat op de volgende wijze:
 

Het starten of stoppen van informatieberichten via e-mail kunt u aangeven op uw "Mijn BrainGym"profiel pagina op www.BrainGymmer.com

 

BrainGymmer-internetsite en clickgedrag

Op de website van BrainGymmer worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina's, bijgehouden zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de BrainGymmer-website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan BrainGymmer haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
 

BrainGymmer-internetsite en cookies/applets

BrainGymmer maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies/applets. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. BrainGymmer maakt zowel gebruik van tijdelijke cookies als van speciale cookies/applets. 

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel bedoeld om het gebruik van de BrainGymmer-site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies/applets kan onze website u herkennen telkens wanneer u op de BrainGymmer-site langskomt. Met behulp hiervan kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om voor u het gebruik van onze site nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies/applets hebben uitgezet dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de BrainGymmer-website bezoeken.
 

Beveiligingsmaatregelen

BrainGymmer doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover noodzakelijk partners van BrainGymmer (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is BrainGymmer met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 

Doorklikken naar andere sites

Op pagina's van de BrainGymmer-website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere bedrijven. BrainGymmer kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze niet-BrainGymmer sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van BrainGymmer.
 

Externe leveranciers (inclusief Google) geven BrainGymmer.com advertenties weer op websites op het internet en maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van u aan BrainGymmer.com.
U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan of door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.
 

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BrainGymmer? Dan kunt u een email sturen naar info@braingymmer.com.  Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door BrainGymmer, dan kunt u uw schriftelijke reactie, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:


BrainGymmer / Dezzel Media B.V.
Wisselweg 33
1314 CB  Almere
Nederland
Tel: 036-7116158

 

Wijzigingen

BrainGymmer behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen. Check daarom regelmatig de meest recente versie van het BrainGymmer Privacy Beleid.